Thursday, 6 October 2011


TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.  Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.  

 
Teknik-teknik Pengajaran Bahasa

 • Teknik main peranan  
 • Teknik permainan bahasa  
 • Teknik latih tubi  
 • Teknik bercerita
 • Teknik inkuiri  
 • Teknik perbahasan  
 • Teknik kuiz  
 • Teknik sumbangsaran  
 • Teknik soal jawab 
 • Teknik drama  
 • Teknik perbincangan
 


 

No comments:

Post a Comment